Sub.-actueel-groot.jpg
nws_mvo_NL_D_249x172.jpg

Symposium succes

Het symposium Hogere Pluimveegezondheid Vlees werd bezocht door zo’n 250 geïnteresseerden, merendeels pluimveehouders. In een goede sfeer kregen ze een waardevol programma voorgeschoteld met verschillende sprekers en een interessante forumdiscussie.

 

Probroed & Sloot was één van de organisatoren van het succesvolle symposium. Doel van het symposium was vleeskuikenhouders te prikkelen, inspireren en met kennis te verrijken op het gebied van zowel dierlijke als economische gezondheid. En dat is gelukt. Met ruim 250 bezoekers werd een fantastisch, hoogwaardig evenement georganiseerd. Kenmerkend was de goede sfeer die er hing, het interessante programma en de mogelijkheid om onderling verbindingen te leggen en te netwerken. Na afloop spraken verschillende aanwezigen de wens uit dat het symposium een vervolg krijgt.

Betere waardecreatie
Onderdeel van het symposium was een forumdiscussie tussen diverse ketenpartners onder leiding van politicus en programmamaker Felix Rottenberg. Duidelijk werd dat de pluimveeketen retail en burgers bewust moet maken van het feit dat kip een kwaliteitsproduct is en dat de waardecreatie van kip beter moet. Deze bewustwording resulteert in een winstgevende keten, waarin niet alleen pluimveehouders de risico’s dragen.

Interessante inleidingen
Naast de levende discussie, werden door diverse deskundigen inleidingen gegeven over tal van onderwerpen. Zo vertelde universitair docent René Kwakkel dat grover voer het maagdarmkanaal van pluimvee beter ontwikkelt en prikkelde hoogleraar Paul Iske de aanwezige vleeskuikenhouders door te stellen dat de passie van de pluimveehouder innovatie in de weg kan staan. Pluimveedierenarts Johan van Erum van Galluvet pleitte voor een andere aanpak van enterococcen.

Kijk voor artikelen en impressies over het symposium op www.pluimveeweb.nl

       
           
       
           
       
           

 

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht