Sub.-overons-werkwijze-groot.jpg
Sub.-overons-werkwijze-klein.jpg

Zo werken wij aan vitaliteit

Vitale kuikens, vitale keten. Want daar gaat het om. Samenwerken is de route waarmee we dit doel bereiken. Als broederij werken we actief samen met andere partijen in de vleeskuikenketen.
We staan altijd open voor samenwerking, met respect voor de zelfstandigheid van onze partners. 
Dé specialist voor een vitale eerste week
Wat betekent dit nu in de praktijk? Onze eigen buitendienst begeleidt vleeskuikenhouders intensief voor en tijdens de eerste week na de opzet.
Vanaf het moment dat de vleeskuikenhouder de bestelling plaatst, krijgt hij inzage in vitaliteitsgegevens en recente prestaties van onze kuikens. Bovendien geven onze specialisten adviezen over de meest optimale leefomstandigheden voor de af te leveren kuikens. Met als doel: onze kuikens tijdens de eerste week de beste start te geven.
Het eerste kuiken met een paspoort
Sinds 2003 hebben alle eendagskuikens van Probroed & Sloot een kuikenpaspoort. Hierin staan belangrijke gegevens over hun vitaliteit. 
•Herkomst, leeftijd en ras moederdieren
•Uitgevoerde entingen
•Prestatiegegevens 
•Uitvalgegevens van vorige koppels van dezelfde moederdieren 
Zo kunt zich u als vleeskuikenhouder zo goed mogelijk voorbereiden, al voordat onze eigen chauffeur de kuikens aflevert. 
Speerpunt R&D
Stilstand is achteruitgang. Daarom investeren we Probroed & Sloot voortdurend in een verbetering van het welzijn van kuikens, vitaliteit en kwaliteit. Research & Development als speerpunt.
Kennisuitwisseling tussen broedmeesters
Onze broedmeesters staan voortdurend in contact met elkaar en houden elkaar scherp. We broeden bijvoorbeeld regelmatig een batch eieren van één vermeerderaar op onze verschillende broederijen uit, om de broedresultaten met elkaar te vergelijken. Uit welke broederij de kuikens ook komen, de vitaliteit is optimaal.
Kortom, voor onze vleeskuikenhouders willen we een onmisbare specialist zijn voor de zo cruciale eerste week. Alles voor een vitale start! 

Vitale kuikens, vitale keten. Want daar gaat het om. Samenwerken is de route waarmee we dit doel bereiken. Als broederij werken we actief samen met andere partijen in de vleeskuikenketen.

We staan altijd open voor samenwerking, met respect voor de zelfstandigheid van onze partners. 

Dé specialist voor een vitale eerste week
Wat betekent dit nu in de praktijk? Onze eigen buitendienst begeleidt vleeskuikenhouders intensief voor en tijdens de eerste week na de opzet.
Vanaf het moment dat de vleeskuikenhouder de bestelling plaatst, krijgt hij inzage in vitaliteitsgegevens en recente prestaties van onze kuikens. Bovendien geven onze specialisten adviezen over de meest optimale leefomstandigheden voor de af te leveren kuikens. Met als doel: onze kuikens tijdens de eerste week de beste start te geven.

Het eerste kuiken met een paspoort
Sinds 2003 hebben alle eendagskuikens van Probroed & Sloot een kuikenpaspoort. Hierin staan belangrijke gegevens over hun vitaliteit:

  • Herkomst, leeftijd en ras moederdieren.
  • Uitgevoerde entingen.
  • Prestatiegegevens.
  • Uitvalgegevens van vorige koppels van dezelfde moederdieren.

Zo kunt zich u als vleeskuikenhouder zo goed mogelijk voorbereiden, al voordat onze eigen chauffeur de kuikens aflevert. 

Speerpunt R&D
Stilstand is achteruitgang. Daarom investeren we bij Probroed & Sloot voortdurend in een verbetering van het welzijn van kuikens, vitaliteit en kwaliteit. Research & Development als speerpunt.

Kennisuitwisseling tussen broedmeesters
Onze broedmeesters staan voortdurend in contact met elkaar en houden elkaar scherp. We broeden bijvoorbeeld regelmatig een batch eieren van één vermeerderaar op onze verschillende broederijen uit, om de broedresultaten met elkaar te vergelijken. Uit welke broederij de kuikens ook komen, de vitaliteit is optimaal.

Kortom, voor onze vleeskuikenhouders willen we een onmisbare specialist zijn voor de zo cruciale eerste week. Alles voor een vitale start!