Sub.-overons-pijlers-groot.jpg
Sub.-overons-pijlers-klein.jpg

Waar wij voor staan, daar gaan we voor

Kwaliteit, duurzaamheid en innovatie staan bij Probroed & Sloot voorop. Ze vormen een rode draad in alles wat we doen.
Kwaliteit en veiligheid
Bij Probroed & Sloot staat alles in het teken van de vitaliteit van onze vleeskuikens. 
•Kuikens van Probroed & Sloot zijn traceerbaar van stal tot stal, dankzij ons track & trace systeem ProKip dat we zelf hebben ontwikkeld.
•Als het om salmonellapreventie gaat, laten we niets aan het toeval over. Samen met onze ketenpartners hebben we een sluitend systeem voor het monitoren van salmonella ontwikkeld.
•Natuurlijk werken we volgens de voorwaarden van het Integraal Keten Beheersprogamma IKB-KIP en zijn we ISO 9001-2008 en ISO 22000-2005 gecertificeerd. Dit betekent dat we voldoen aan de norm voor voedselveiligheid op basis van HACCP.
•We leveren vleeskuikens die voldoen aan de normen van Marks & Spencer, dat zeer strenge normen op het gebied van kwaliteit, dierenwelzijn en voedselveiligheid hanteert én controleert.
•Met onze broederij in Brenz en de samenwerking met Rosefeld, kan Probroed & Sloot aan de Duitse kwaliteitseis 5D voldoen.
Duurzaam
Bij Probroed & Sloot ontwikkelen we voortdurend nieuwe manieren om energie te besparen, afval te hergebruiken en het milieu zoveel mogelijk te ontzien.
•Een geavanceerde installatie haalt de warmte die bij het broedproces vrijkomt uit de lucht. Warmte die we vervolgens opnieuw gebruiken om datzelfde broedproces in gang te zetten. Reken maar dat we hiermee energie besparen!
•Ontsmetten is onmisbaar voor voedselveiligheid en dierenwelzijn. Om zo duurzaam mogelijk te ontsmetten, hebben we een milieuvriendelijk alternatief gevonden dat net zo effectief is als formaline.
Zomaar een paar voorbeelden hoe we bij Probroed & Sloot ons maatschappelijk ondernemerschap (MVO) duurzaam vormgeven in onze bedrijfsprocessen.
Vooruitstrevend
De beste verbeteringen komen van de mensen die er dagelijks mee te maken hebben. Van de werkvloer dus. Daarom zijn goede ideeën altijd welkom bij Probroed & Sloot. Dit leidt tot concrete verbeteringen, soms klein, soms groter, maar altijd met een positieve bijdrage aan de vitaliteit van onze kuikens. Als dit ook nog eens leidt tot lagere kosten: des te beter, ook voor onze afnemers.
•Samen met broedmachineproducent Hatch Tech hebben we het meerdaags Broodskuikenconcept ontwikkeld. Dit meerdagskuiken krijgt onder ideale omstandigheden z’n eerste voedsel en water en maakt hierdoor een nóg betere start, die zich vertaalt in een hoger rendement in de stal.
•Samen met leverancier Pas Reform hebben we een broedmachine ontwikkeld met een 30% zuiniger motor.
•Door een verandering in het voorbroedproces krijgen we vitalere kuikens tegen lagere kosten.
•In Groenlo ligt 50 kilometer slang in de grond. Deze gigantische warmtewisselaar zorgt voor koelte in de zomer en warmte in de winter.
•In Meppel wordt samen met Petersime hard gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen in broedtechniek.
Klik hier voor ons statuut met daarin opgenomen de missie en visie. 

Kwaliteit, duurzaamheid en innovatie staan bij Probroed & Sloot voorop. Ze vormen een rode draad in alles wat we doen.

Kwaliteit en veiligheid
Bij Probroed & Sloot staat alles in het teken van de vitaliteit van onze vleeskuikens.

 • Kuikens van Probroed & Sloot zijn traceerbaar van stal tot stal, dankzij ons track & trace systeem ProKip dat we zelf hebben ontwikkeld.
 • Als het om salmonellapreventie gaat, laten we niets aan het toeval over. Samen met onze ketenpartners hebben we een sluitend systeem voor het monitoren van salmonella ontwikkeld.
 • Natuurlijk werken we volgens de voorwaarden van het Integraal Keten Beheersprogamma IKB-KIP en zijn we ISO 9001-2008 en ISO 22000-2005 gecertificeerd. Dit betekent dat we voldoen aan de norm voor voedselveiligheid op basis van HACCP.
 • We leveren vleeskuikens die voldoen aan de eisen van Marks & Spencer, dat zeer strenge normen op het gebied van kwaliteit, dierenwelzijn en voedselveiligheid hanteert én controleert.
 • Met onze partnerbroederijen in Brenz en Rosefeld, kan Probroed & Sloot aan de Duitse kwaliteitseis 5D voldoen.

Duurzaam
Bij Probroed & Sloot ontwikkelen we voortdurend nieuwe manieren om energie te besparen, afval te hergebruiken en het milieu zoveel mogelijk te ontzien.

 • Een geavanceerde installatie haalt de warmte die bij het broedproces vrijkomt uit de lucht. Warmte die we vervolgens opnieuw gebruiken om datzelfde broedproces in gang te zetten. Reken maar dat we hiermee energie besparen!
 • Ontsmetten is onmisbaar voor voedselveiligheid en dierenwelzijn. Om zo duurzaam mogelijk te ontsmetten, hebben we een milieuvriendelijk alternatief gevonden dat net zo effectief is als formaline.

Zomaar een paar voorbeelden hoe we bij Probroed & Sloot ons maatschappelijk ondernemerschap (MVO) duurzaam vormgeven in onze bedrijfsprocessen.

Vooruitstrevend
De beste verbeteringen komen van de mensen die er dagelijks mee te maken hebben. Van de werkvloer dus. Daarom zijn goede ideeën altijd welkom bij Probroed & Sloot. Dit leidt tot concrete verbeteringen, soms klein, soms groter, maar altijd met een positieve bijdrage aan de vitaliteit van onze kuikens. Als dit ook nog eens leidt tot lagere kosten: des te beter, ook voor onze afnemers.

 • Samen met broedmachineproducent Hatch Tech hebben we het meerdaags HatchCarekuikenconcept ontwikkeld. Dit meerdagskuiken krijgt onder ideale omstandigheden z’n eerste voedsel en water en maakt hierdoor een nóg betere start, die zich vertaalt in een hoger rendement in de stal.
 • Samen met leverancier Pas Reform hebben we een broedmachine ontwikkeld met een 30% zuiniger motor.
 • Door een verandering in het voorbroedproces krijgen we vitalere kuikens tegen lagere kosten.
 • In Groenlo ligt 50 kilometer slang in de grond. Deze gigantische warmtewisselaar zorgt voor koelte in de zomer en warmte in de winter.
 • In Meppel wordt samen met Petersime hard gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen in broedtechniek.

Klik hier voor ons statuut met daarin opgenomen de missie en visie.